Strona główna » Zespół Szkół nr 3 im Stanisława Staszica we Włoszczowie

Zespół Szkół nr 3 im Stanisława Staszica we Włoszczowie

2023

Uchwała

Obradująca pod honorowym przewodnictwem ks. bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego postanowiła jednomyślnie, że Nagrodę za rok 2023 otrzyma:
 

Zespół Szkół nr 3 im Stanisława Staszica we Włoszczowie
 

Uzasadnienie

Kapituła uznała, że mottem jubileuszowej, dwudziestej edycji Nagrody, będą słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku:,, Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym..."

40 lat temu, w 1983 i 1984 roku nastąpiła kulminacja rozpoczętej po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku walki komunistycznej władzy z obecnością krzyża w miejscach publicznych - przede wszystkim w szkołach i uczelniach. Spotkało się to w całym kraju z gwałtownym sprzeciwem uczniów, rodziców i nauczycieli -szczególnie w szkołach rolniczych i kształcących młodzież w zawodach służebnych rozwojowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu „małych ojczyzn".

Wielomiesięczna walka o przywrócenie krzyży w szkołach we Włoszczowie doprowadziła do strajku okupacyjnego. Przeciw młodzieży władze komunistyczne uruchomiły cały aparat przemocy. Dwóch katechetów skazano na bezwzględne więzienie, młodzież wyrzucano ze szkoły i wcielano do wojska, nauczycieli pozbawiano pracy, rodziców zastraszano.
Kapituła honoruje odwagę w walce o wolność wyznawania wiary, o honor i godność młodych ludzi.

Przez symbol szkół we Włoszczowie Kapituła składa hołd wszystkim szkołom, które przed 40. laty w całej Polsce upomniały się o podstawowe prawa człowieka.
Tą Nagrodą Kapituła dziękuje nauczycielom, uczniom i rodzicom, że pamięć o wielkiej historii z tamtych lat jest żywa i pamiętana w życiu szkoły.

Ogólnopolska Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, wieloletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, przyznawana jest od 2004 roku osobom i instytucjom będącym dowodem, że ich działalność nawet w najtrudniejszych warunkach przynosi pozytywne efekty. Wśród laureatów są m.in. ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski ; dr Barbara Fedyszak Radziejowska; Roman Kluska; Zespół,,Mazowsze"; NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność"; ks. abp Henryk Hoser.

Fundatorem Nagrody jest Fundacja,, Solidarna Wieś". Wręczenie Nagrody nastąpi w lutym 2024 r. w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl