Strona główna » Aktualności

Aktualności

35 lat NSZZ „Solidarność” RI

Sławomir Siwek odznaczony


     „Solidarność” Rolników Indywidualnych obchodzi w 2016 roku 35-o lecie swojej rejestracji.

     Z tej okazji odbyły się w Warszawie centralne obchody rocznicy. W czasie okolicznościowej konferencji grono osób szczególnie zasłużonych dla Związku zostało uhonorowanych odznaczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związkowymi.

     Wśród wyróżnionych znalazł się przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś” Sławomir Siwek.

     Z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

     Przewodniczący „Solidarności” RI, senator Jerzy Chróścikowski wręczył złotą odznakę „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” RI.

     Sławomir Siwek komentował, że są to dla niego szczególnie miłe wyróżnienia, bowiem z niezależnym ruchem ludowym, następnie z rolniczą „Solidarnością” czuje się mocno związany od czasu walki z komunistami o legalizację jej działalności i przez cały okres stanu wojennego i później. Był i jest osobą wspomagającą Związek.

 

 

KOMUNIKAT

    

    Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego Obradująca w Łowiczu w rezydencji ks. bp. Alojzego Orszulika SAC, honorowego przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – postanowiła przyznać Nagrodę za rok 2017

Prof. dr hab. Jackowi Hilszczańskiemu

członkowi Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewodniczącemu Państwowej Rady Ochrony Przyrody, zastępcy dyrektora do spraw naukowo-badawczych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym

     Kapituła postanowiła uhonorować naukowca, którego prace dotyczące ochrony lasów przed szkodnikami, ochrony bioróżnorodności owadów i badanie roli kornika drukarza w ekosystemach leśnych przyczyniają się do rozwoju polskiej myśli ochrony przyrody oraz budowy polskiego modelu leśnictwa.

     Uhonorowano także aktywność społeczną Laureata, zarówno w kraju jak i Europie. Widać to szczególnie w dyskusjach o gospodarce leśnej i ochronie Puszczy Białowieskiej. Z wielką konsekwencją i odwagą Laureat broni rozumu i naukowej wiedzy, nie poddaje się emocjonalnym i propagandowym argumentom i ocenom. Tym samym oddaje cześć i wspomaga ciężką pracę i zaangażowanie rzeszy leśników dbających o wzorowy stan polskich lasów.

     Przez osobę prof. Jacka Hilszczańskiego Kapituła jednocześnie wyraża uznanie dla wszystkich naukowców, wychowawców i pracowników na co dzień tworzących światową markę polskich lasów. Jest także świadomy, że troska o stan lasów jest związana z prawami rolników i mieszkańców okolicznych wiosek i osad.

     Patron Nagrody ks. bp Roman Andrzejewski nauczał, że ochrona przyrody, uprawa ziemi, dbanie o zasoby lasów maja wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny oraz moralny. Kapituła uznała że prof. dr hab. Jacek Hilszczański w pełni zasługuje na uhonorowanie.

 

Ks. bp Alojzy Orszulik SAC

Honorowy Przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek

Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

Warszawa-Łowicz 2017 r.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl