Strona główna » Aktualności

Aktualności

35 lat NSZZ „Solidarność” RI

Sławomir Siwek odznaczony


     „Solidarność” Rolników Indywidualnych obchodzi w 2016 roku 35-o lecie swojej rejestracji.

     Z tej okazji odbyły się w Warszawie centralne obchody rocznicy. W czasie okolicznościowej konferencji grono osób szczególnie zasłużonych dla Związku zostało uhonorowanych odznaczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związkowymi.

     Wśród wyróżnionych znalazł się przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś” Sławomir Siwek.

     Z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

     Przewodniczący „Solidarności” RI, senator Jerzy Chróścikowski wręczył złotą odznakę „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” RI.

     Sławomir Siwek komentował, że są to dla niego szczególnie miłe wyróżnienia, bowiem z niezależnym ruchem ludowym, następnie z rolniczą „Solidarnością” czuje się mocno związany od czasu walki z komunistami o legalizację jej działalności i przez cały okres stanu wojennego i później. Był i jest osobą wspomagającą Związek.

 

 

KOMUNIKAT

    

    Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego Obradująca w Łowiczu w rezydencji ks. bp. Alojzego Orszulika SAC, honorowego przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – postanowiła przyznać Nagrodę za rok 2016

ks. prał. Kazimierzowi Kaczorowi
Kapłan i społecznik, najdłużej sprawujący w Polsce funkcję diecezjalny duszpasterz rolników z Haczowa w diecezji przemyskiej, otrzymał Nagrodę w 35-tą rocznice powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz krajowego duszpasterstwa rolników.

     Od 1978 r. ks. prał. Kazimierz Kaczor czynnie wspierał tworzące się organizacje rolników dające początek ruchu solidarnościowego na polskiej wsi. W Jego parafii w Haczowie odbywały się pierwsze zebrania organizacyjne i parafianie jako pierwsi protestowali przeciw wywłaszczeniom gospodarstw bieszczadzkich pod teren ośrodka rządowego w Arłamowie. To doprowadziło do strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych i powstania „Solidarności” rolników 12 maja 1981 r.

     W stanie wojennym ks. Kazimierz Kaczor ukrywał nielegalną drukarnię, pomagał represjonowanym, przechowywał fundusze „Solidarności”. Na niego i Kościół spadały represje. Jednocześnie uruchomił kształcenie rolników organizując Katolicki Uniwersytet Ludowy.

     Ks. Kazimierz Kaczor zapisał się także w historii jako organizator akcji odzyskiwania kościołów i cerkwi zamienionych przez komunistyczne władze na magazyny. Uratował dla kultury wiele zabytkowych budowli. Drewniany kościół w Haczowie po remontach i konserwacji został w 2003 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO.

     Za swoją działalność zapłacił wyrokiem 2 lat więzienia.

     Kapituła uznała, że postać i działalność ks. prałata Kazimierza Kaczora winna być uhonorowana bowiem świadczy, przypomina i jest przykładem, że determinacja i wierność wyznawanym wartościom przynosi sukces nawet w trudnych czasach. Tak było gdy ks. Kazimierz Kaczor prowadził, wydawało się nierówna walkę, o prawa Kościoła, prywatnego rolnictwa, i niepodległości Polski.

     Ustanowiona w 2004 r. przez Fundację „Solidarna Wieś” Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznawana jest za zasługi dla rolnictwa i rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi i małych miast. Otrzymali ją dotąd: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski, ks. Bogusław Bijak, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, ks. bp Alojzy Orszulik, Roman Kluska, Josef Rottenaicher /Niemcy/, ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. Stanisław Jaromi.

     Wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w lutym 2017 r. w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

 

Ks. bp Alojzy Orszulik SAC

Honorowy Przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek

Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

Warszawa-Łowicz 25 października 2016 r.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl