Fundacja Solidarna Wieś

Abp Henryk Hoser

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2019

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 roku i z 28 maja 2004 roku, w czasie posiedzenia w dniu 24 października 2019 roku

Kapituła postanowiła, że szesnastą Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2019 otrzyma:

Jego Ekscelencja

Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser

Biskup Senior Warszawsko-Praski

Wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii w Medjugorie istnienia

Uzasadnienie

Kapituła wysoko oceniła konsekwentne upominanie się przez Laureata o należny rolnikom szacunek dla ich ciężkiej pracy – niezbędnej wspólnocie narodowej. Szacunek polskiemu rolnikowi należy się tak ze strony społeczeństwa, jak i władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

Abp Henryk Hoser wielokrotnie mówił, że to dzięki miłości do ziemi i poczuciu wolności rolników przetrwaliśmy czasy totalitaryzmu hitlerowskiego i komunizmu.

Nazywał rolników twórcami naszej narodowej tożsamości. Rolnicy głęboko czują swą wolność i niezależność. Można powiedzieć, że Polacy wyrośli z doświadczeń rolników. Etos pracy rolnika ukształtował mentalność i formę polskiego społeczeństwa.

Laureat wzywał wiele razy do wspomagania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. One, jako najbliższe naturze, doceniają troskę o stan środowiska, przyrody, bo w niej funkcjonują. Uprawy przemysłowe to wielokrotnie żywność złej jakości. Żywność z gospodarstw rodzinnych jest najwyższej jakości, bo powstaje z wiedzy, szacunku i miłości do własnej ziemi.

Abp Hoser wzywał rolników do rozwijania produkcji żywności ekologicznej, jak również wzmożonej troski o stan środowiska naturalnego.

Kapituła wysoko oceniła także wezwania kierowane do młodego pokolenia rolników, by kultywowali tradycję umiłowania ziemi i pracy na niej – wzorem rodziców i dziadków.

Kapituła przyznając Nagrodę ks. abp. Henrykowi Hoserowi pragnie również uhonorować tradycję, jaką niesie ród Hoserów. Zasłużony dla rozwoju polskiego ogrodnictwa od 1844 roku, gdy Piotr I Hoser rozpoczął pracę jako ogrodnik ogrodu Saskiego – po dzień dzisiejszy, gdy potomkowie twórcy trwają, prowadząc słynne „Szkółki Żbikowskie”. Kapituła składa hołd wszystkim ziemianom, producentom rolnym, ogrodnikom i sadownikom, którzy przetrwali grabież ich własności przez komunistów i mimo ciężkich przeżyć starają się odbudować własność rodzinną, tradycję oraz miejsce pracy i życia w wolnej Ojczyźnie.

Kapituła uznała, że nauczanie i działania Laureata na rzecz rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi i rolnictwa w pełni są zgodne z celami, dla jakich powstała Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, jak również z nauczaniem Patrona Nagrody.