Fundacja Solidarna Wieś

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Ustanowiona 21 maja 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś”.

Coroczna nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona, by honorować osoby, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Aktywna postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy, możliwej w każdych warunkach, zgodnej ze wskazaniami nauczania społecznego Kościoła. Fundator nagrody pragnie, aby praca laureatów nie była zapomniana.

Na nagrodę składa się dyplom, statuetka projektu Pawła Szcześniaka i nagroda pieniężna.

Wręczana jest w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w lutym każdego roku, w dniu imienin Patrona Nagrody.

Decyzję o wyborze laureata podejmuje – zwykle jednomyślnie – Kapituła.

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Laureaci

Laureaci z poprzednich lat

Fundacja Solidarna Wieś

powstała z inicjatywy
ks. bp. Romana Andrzejewskiego

01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl