Fundacja Solidarna Wieś

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2023

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z dnia 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia, które miało miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 listopada 2023 r.,

Kapituła postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2023 – w XX rocznicę ustanowienia – otrzyma:

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Uzasadnienie

W latach 1983 – 1984 ówczesne komunistyczne władze Polski wzmogły walkę z religią i wolnością wyznania. W całym kraju przystąpiono do usuwania krzyży ze szkół. Młodzież, wielu nauczycieli i rodziców czynnie wystąpili w obronie swoich praw. Proklamowano strajki i protesty. Władze wzmagały represje według zasady odpowiedzialności zbiorowej, które dotykały także katechetów. Walka o krzyże we Włoszczowie trwała wiele miesięcy, stała się głośna w świecie.

Kapituła uznała, że pamięć o tamtych wydarzeniach winna trwać i stanowić przestrogę przed łamaniem zasad państwa prawa.

Przyznając Nagrodę szkole we Włoszczowie Kapituła honoruje solidarną obronę podstawowych praw człowieka i obronę wolności wyznawanej wiary.
Kapituła nagradza za odważną obronę przez młodzież własnego honoru i godności oraz wspólnej wartości dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jaką jest szkoła i miejsce na krzyż w jej murach.

Kapituła dziękuje, że pamięć o tamtych protestach jest ciągle żywa w życiu szkoły.

Wolność wyznawanej wiary i szacunek dla krzyża w miejscach publicznych jest prawem człowieka. Zabezpieczenie tych praw zapewnia stabilizację społeczną w Państwie. Do troski o te wartości wzywał nas największy z Polaków, papież św. Jan Paweł II, w czasie pielgrzymki do Polski w 1997 r.: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym…”