Fundacja Solidarna Wieś

Partnerzy

Partner organizacji Gali wręczenia Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Partnerzy

Patroni medialni

Fundacja Solidarna Wieś

powstała z inicjatywy
ks. bp. Romana Andrzejewskiego

01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl