Fundacja Solidarna Wieś

Abp Józef Michalik

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2013

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z dnia 21 maja 2004 roku, w czasie posiedzenia w dniu 25 października 2013 r., Kapituła postanowiła jednogłośnie, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2013 otrzyma

J. E. ks. abp Józef Michalik

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski

Uzasadnienie

Kapituła wysoko oceniła konsekwentne wskazywanie przez Laureata, że polityka odrywania rolników od ziemi wzmaga emigrację ludzi młodych, prowadzi do wyludnienia wsi i utraty polskiej własności ziemi. Ten ostatni problem – co Laureat z uporem przypomina rządzącym – staje się grozny w obliczu zbliżającej się daty wolnego obrotu ziemią w ramach Unii Europejskiej.

W czasie posługi zarówno w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jak i przemyskiej wspierał wszelkie formy aktywności społecznej na wsi oraz rozwój uniwersytetów ludowych. Wspierał młodych rolników, którzy decydują się przejmować ojcowiznę, rozwijać gospodarstwa, zachowując związek z tradycja i kulturą wsi.

W spójnym nauczaniu wiernych wskazywał na wielką role trwałej i moralnie zdrowej rodziny. Na wsi jest ona fundamentem dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. Podważanie tradycyjnej roli rodziny jest szkodliwe dla państwa i narodu.

Kapituła dostrzegła także aktywne zaangażowanie Księdza Arcybiskupa w powstanie wspólnej deklaracji kościołów w Polsce i na Ukrainie w 70-tą rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. Przypomniane zostało tym samym, że była to tragedia przede wszystkim polskich wsi, rolników i ziemian, na wschodnich kresach Polski. Mówienie prawdy na ten temat wzmacnia fundament, na którym buduje się prawdziwe pojednanie narodów.

Jubileuszowa, przyznana po raz dziesiąty, Nagroda im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego – jest też symbolicznym podziękowaniem rolników za godne przewodniczenie przez ks. abp. Józefa Michalika Konferencji Episkopatu Polski w trudnych latach wzmagających się, wysoce niesprawiedliwych, ataków na wiarę i Kościół Katolicki.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz kształcenia rolników i rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy możliwej w każdych warunkach. Kapituła wymienia tylko niektóre z wielu powodów, dla których uznano ks. abp. Józefa Michalika za godnego tej Nagrody.