Fundacja Solidarna Wieś

Bp Alojzy Orszulik SAC

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2008

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”
z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 18 października 2008 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać
Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2008

księdzu biskupowi seniorowi Alojzemu Orszulikowi SAC

Uzasadnienie

Wśród wielu innych zasług w całym życiu i działalności bp. Alojzego Orszulika Kapituła szczególnie dostrzegła działania wspomagające trwałość rodzinnego rolnictwa w Polsce, rozwój społeczny i gospodarczy wsi i mieszkańców terenów rolniczych oraz pomoc w zdobywaniu praw obywatelskich przez rolników. W ostatniej dekadzie panowania komunizmu w Polsce.

Po pierwsze, postanowiono uhonorować pracę przy boku Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1980 – 1981 na rzecz pierwszej legalizacji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Po drugie, postanowiono uhonorować olbrzymią pracę pełnomocnika Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa w negocjacjach z władzami PRL na rzecz uruchomienia Fundacji Rolniczej – wielkiego projektu pomocy wolnych krajów Zachodu dla polskich rolników w latach 1981 – 1987. Ta aktywność ks. Alojzego Orszulika utrwalała nadzieję wsi polskiej i pozwalała przetrwać ciemną noc stanu wojennego i ostatnie lata komunizmu. Inicjatywa Fundacji Rolniczej obnażyła ostateczną kompromitację ideologii tak zwanej socjalistycznej ekonomii i komunistycznej gospodarki.

Po trzecie, Kapituła honoruje – przez pamięć osoby patrona Nagrody, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników – zdecydowaną postawę ks. Alojzego Orszulika w obronie więzionych w stanie wojennym działaczy NSZZ „Solidarność” RI oraz powstałego w 1982 r. Duszpasterstwa Rolników. Czynił to w czasie obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz w licznych interwencjach bezpośrednich u władz politycznych i policyjnych ówczesnej Polski.

Po czwarte, Kapituła pragnie przypomnieć, w dwudziestą rocznicę przygotowań i obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, rolę ks. Alojzego Orszulika w odzyskaniu przez rolników polskich prawa do zrzeszania się w stowarzyszenia i związki zawodowe. On bowiem konsekwentnie tej sprawy pilnował i o to prawo występował.

Kapituła Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego uznała, że są to najważniejsze, pośród wielu powodów, dla których olbrzymia praca bp. Alojzego Orszulika na rzecz polskich rolników, w całym Jego życiu, powinna zostać szczególnie doceniona.

Kapituła przyznała Nagrodę za rok 2008 jednomyślnie. Laureat, będąc Honorowym Przewodniczącym Kapituły – w głosowaniu nie uczestniczył.