Fundacja Solidarna Wieś

Dr Maria J. Stolzman

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2009

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”
z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 21 października 2009 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać
Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2009

Pani Doktor Marii Joannie Stolzman

Uzasadnienie

Przyznano nagrodę za Jej zasługi dla rolnictwa, rozwoju wsi, aktywizację obszarów wiejskich i małomiasteczkowych oraz pracę na rzecz ludzi potrzebujących i chorych. Uhonorowano także działalność naukową Laureatki jak wybitnego specjalisty z zakresu zootechniki i gospodarki żywnościowej.

Szczególnie uznano zaangażowanie Pani dr Marii Stolzman w pracach Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej w latach 1982 -1987, następnie w tworzeniu i funkcjonowaniu Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę. Od 2003 r. Tworzyła i kierowała charytatywno – opiekuńczą Fundacją Sue Ryder, w której dzisiaj jest prezesem honorowym.

Kapitułą doceniła również działania Laureatki na rzecz przemian w rolnictwie po 1989 roku jako posła na Sejm RP oraz doradcy rządowego. Zawsze dążyła do przywrócenia w Polsce – po okresie komunizmu – wiodącej roli prywatnych gospodarstw.

Kapituła bardzo wysoko oceniła wielką aktywność i zaangażowanie dr Marii Stolzman we wszystkich dziełach, w których powstawaniu, organizowaniu i funkcjonowaniu uczestniczyła. Tak było, gdy warunki ustrojowe czasów komunizmu nie sprzyjały inicjatywom społecznym. Tak też było, gdy po 1989 roku mogła w pełni ujawnić swoją chęć i możliwości pracy dla wielu środowisk i ludzi. Działała na rzecz ludzi aktywnych, ale i tych, którym trzeba było nieść pomoc. Ukazywała wielki humanitaryzm swej postawy życiowej.

Całe życie dr Marii Stolzman było związane ze sprawami wsi i rolnictwa, rozwoju „małych ojczyzn”. Tego dotyczyła jej praca naukowa i zaangażowanie społeczne. Swoim życiem udowadniała codziennie, że można godzić zainteresowania i wykształcenie z olbrzymią potrzebą dawania siebie innym. Dawała świadectwo praktycznej realizacji wskazań płynących z nauczania społecznego Kościoła. W środowiskach którym niosła pomoc i poradę zostawiała trwały ślad.

Kapituła Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego – długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników nauczającego, że praca wytrwała musi przynieść owoce – uznała, że cała działalność dr Marii Stolzman jest w pełni zgodna z tym przesłaniem, a zatem postanowiła uhonorować ją tą Nagrodą.