Fundacja Solidarna Wieś

Janusz Byliński

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2022

Uchwała

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z dnia 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia, które miało miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, w dniu 26 października 2022 r., Kapituła postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za 2022 rok otrzyma:

Pan Janusz BYLIŃSKI

były minister rolnictwa, działacz NSZZ RI,,Solidarność” inżynier-ogrodnik, przedsiębiorca

Uzasadnienie

Kapituła podejmując powyższą decyzję, pragnie uhonorować wszystkich zaangażowanych w organizację pierwszych Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich, które miały miejsce w dniu 5 września 1982 r. i rozpoczęły 40-letnią tradycję spotkań rolników na Jasnej Górze.

Pan Janusz Byliński razem z rolnikami działającymi w NSZZ RI „Solidarność”, szczególnie z mazowieckiego Zakroczymia – w łączności z Prymasem Polski, kard. Józefem Glempem, bp. Władysławem Miziołkiem oraz kapłanami Archidiecezji Warszawskiej przygotowywał obchody pierwszych Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Poprzez to wydarzenie znacznie przyczynił się do rozwoju grup duszpasterskich, zrzeszających mieszkańców wsi, które dały początek specjalistycznemu Duszpasterstwu Rolników. Wskazane duszpasterstwo oraz Jasnogórskie Dożynki pomogły przetrwać „Solidarności” po wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego i zdelegalizowaniu niezależnej działalności związkowej.

Na szczególne uznanie zasługuje również działalność Laureata w ostatnich latach panowania komunizmu w Polsce. Przyczyniła się ona do przywrócenia tradycji dożynek w wielu parafiach w całym kraju, pomimo zakazu wydanego przez władze komunistyczne.

Ponadto Kapituła honoruje Janusza Bylińskiego za zaangażowanie w tworzenie Uniwersytetów Ludowych, a przede wszystkim Duszpasterskiej Wspólnoty Rolników przy klasztorze oo. Kapucynów w Zakroczymiu. Powyższe duszpasterstwo stało się ośrodkiem niezależnej działalności edukacyjnej i kulturalnej. Służyło także szeroko zakrojoną pomocą internowanym rolnikom,,Solidarności”.

Członkowie Kapituły docenili, że Laureat w wolnej Polsce aktywnie włączył się w pracę na rzecz zmian polskiej wsi. Sprawował również ważne funkcje państwowe, takie jak Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Organizator i Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Bronisze”, a także strefy przemysłowej na Mazowszu.

Z uznaniem doceniono, że Pan Janusz Byliński na przestrzeni minionych lat nigdy nie zerwał swoich związków z NSZZ RI „Solidarność” oraz Duszpasterstwem Rolników. Zauważono również, iż czynną inspiracją jego licznych działań na rzecz środowisk wiejskich było społeczne nauczanie Kościoła i duszpasterskie wskazania ks. bp. Romana Andrzejewskiego, Patrona niniejszej Nagrody.