Fundacja Solidarna Wieś

Josef Rottenaicher

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2012

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z dnia 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia w dniu 20 października 2012 r., Kapituła postanowiła jednogłośnie, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2012 otrzyma

Pan Josef Rottenaicher

obywatel Republiki Federalnej Niemiec, Wolnego Kraju Bawaria

Uzasadnienie

Przyznając po raz dziewiąty Nagrodę za zasługi dla rozwoju gospodarczego i kulturowego polskiego rolnictwa, mieszkańców wsi i terenów pozamiejskich – Kapituła po raz pierwszy postanowiła uhonorować obywatela innego państwa. Były i są tego ważne powody.

Kapituła postanowiła docenić wielka energię i inspirującą rolę Laureata, która owocowała przez wiele lat organizacją wszechstronnej pomocy rolników z Niemiec dla gospodarstw rodzinnych w Polsce. W ostatnich latach panowania komunizmu pomoc ta wspomagała działalność zdelegalizowanego wówczas Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Związek stał się także, za wsparciem Laureata i Katolickiego Ruchu Ludowego w Niemczech /Katolische Landvolkbewegung Deutschland/, członkiem międzynarodowego ruchu ludowego. W latach po upadku muru berlińskiego, dzięki aktywności Laureata, rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce otrzymywały pomoc w rozwoju nowoczesnej gospodarki rolnej i w kształceniu młodych rolników. Nauczyciele ze szkół wiejskich pogłębiali swą wiedzę. Wspierany był rozwój wydawnictw „Solidarności” Rolników Indywidualnych i Krajowego Duszpasterstwa Rolników. W czasie wielu spotkań z rolnikami w Polsce Laureat przekazywał wiedzę o funkcjonowaniu rolnictwa w Unii Europejskiej i potrzebie zachowania gospodarstw przyjaznych naturze. Organizował pomoc rolnikom w Polsce w czasach klęsk żywiołowych.

Tą decyzją Kapituła pragnie podkreślić, że w Polsce trwa wdzięczna pamięć o zasługach takich ludzi jak Josef Rottenaicher. Jednocześnie Kapituła była świadoma, że działalność Laureata budowała solidne mosty między rolnikami w Polsce i Niemczech dzięki solidarnej pracy wielu ludzi w Republice Federalnej Niemiec. Kapituła pragnie, aby tegoroczna Nagroda, była także symbolicznym uznaniem dla Katolickiego Ruchu Ludowego w Niemczech /Katolische Landvolkbewegung Deutschland/.

Patron nagrody nauczał, aby „wspierać aktywność rolników , a nie bezradność. Uczyć mądrego i twórczego działania…”. Pan Josef Rottenaicher budując wytrwale, przez wiele lat porozumienie i przyjaźń między rolnikami w Niemczech i Polsce, postępował zgodnie z tym wskazaniem.