Fundacja Solidarna Wieś

Ks. prałat Czesław Sadłowski

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2021

Uchwała

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia, które miało miejsce w dniu 25 października 2021 r., w rezydencji ks. bp. Artura G. Mizińskiego, honorowego przewodniczącego Kapituły, postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2021 otrzyma:

Ksiądz prałat Czesław Sadłowski.

Uzasadnienie

Kapituła honoruje dawnego Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej w Ziemi Grójeckiej za długoletnią, konsekwentną i heroiczną walkę z komunistycznym totalitaryzmem, o prawa ludzi wierzących, rolników mazowieckiej wsi, do wolnego wyznawania swojej wiary.

Budowa kościoła zjednoczyła w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku społeczność kilku okolicznych miejscowości. Ksiądz wznoszący świątynię, trwał przy wyznawanych wartościach i odniósł zwycięstwo, pomimo szykan, represji, kar i więzienia.

Kapituła wysoko oceniła działalność ks. Czesława Sadłowskiego, poprzez którą budował międzyludzką solidarność rolników. Działania te przyczyniły się do powołania Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, który był jednym z fundamentów powstania w 1981 r Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Tym samym Zbrosza Duża stała się symbolem – wolnej i niezależnej od komunistycznej władzy – działalności społecznej na wsi polskiej, a Ksiądz Sadłowski znalazł swoje miejsce w gronie osób zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na uznanie zasługuje również fakt, że w stanie wojennym i po nim – od 1981 r. do 1989 r. – Ksiądz Prałat nie zaprzestał prowadzenia swej społecznej misji. W budynkach parafialnych ukrywał drukarnię niezależnych wydawnictw i prowadził Uniwersytet Ludowy. Udzielał pomocy ukrywającym się działaczom „Solidarności”. Stworzył pierwsze w kraju niezależne radio. W wolnej Polsce organizował życie religijne i kulturalne wśród młodzieży i wspomagał ludzi potrzebujących, szczególną troską otaczał niepełnosprawnych.

Kapituła wyraziła uznane dla Księdza Prałata także za to, że w swoim życiu umiejętnie łączył on posługę duszpasterską z aktywnością społeczną, wprowadzając zasady nauczania społecznego Kościoła, co jest to zgodne ze wskazaniami Patrona Nagrody, ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Honorując ks. Czesława, członkowie Kapituły ocenili, że należy go uznać za jednego z twórców i realizatorów szczególnej drogi do odzyskania niepodległości kraju, po której – pokojowo – przez lata komunistycznego zniewolenia zmierzały miliony Polaków.

Kapituła nagrody eksponując działalność ks. Sadłowskiego, uważa, że przypominanie tak wartościowych osób i ich działań w kontekście historii czasów komunizmu w Polsce – jest potrzebne dla wzrostu i rozwoju przyszłych pokoleń Polek i Polaków.