Fundacja Solidarna Wieś

Ks. prałat Kazimierz Kaczor

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2016

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia w dniu 22 października 2016 r. Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2016

ks. prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi

Uzasadnienie

Pragnąc upamiętnić 35 lat istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz powstanie krajowego duszpasterstwa rolników – Kapituła honoruje świadka historii i aktywnego współtwórcę tych dzieł. Postanowiono zapisać w pamięci następnych pokoleń, że bez ludzi Kościoła katolickiego nie powstałaby „Solidarność” i Polska nie odzyskała niepodległości.

Ks. Kazimierz Kaczor, kapłan diecezji przemyskiej, był w latach 70-tych XX wieku i później przewodnikiem rolników walczących o odzyskiwanie dla kultu kościołów i cerkwi bieszczadzkich skazywanych na zniszczenie lub zamienianych na magazyny przez ówczesne władze. Doświadczał za to szykan, skazywany był na więzienie. Dzięki niemu dzisiaj stanowią te obiekty nie tylko miejsce modlitwy – są pomnikami światowego dziedzictwa kulturowego.

Prowadzona wraz z rolnikami walka o zachowanie prywatnej własności ziemi doprowadziła do masowych wystąpień w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie w 1980 roku, co doprowadziło do powstania „Solidarności” rolników 12 maja 1981 r.

Ks. Kazimierz Kaczor to nie tylko człowiek walki o prawa Kościoła i obywatela. To przewodnik duchowy i nauczyciel. Po stanie wojennym z 1981 r. wspomagał podziemną działalność „Solidarności”, jednocześnie kształcił przyszłych liderów ruchu ludowego. Tworzył katolickie uniwersytety ludowe.

Patron Nagrody, długoletni krajowy duszpasterz rolników nauczał, że należy utrzymać ziemię, zachować wiarę i pielęgnować polskość. Ks. prałat Kazimierz Kaczor przekazywał tę prawdę mieszkańcom wsi. Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego uznała, że w pełni zasługuje On na uhonorowanie.