Fundacja Solidarna Wieś

NSZZ RI “Solidarność”

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2020

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 roku i z 28 maja 2004 roku, w czasie posiedzenia w dniu 24 października 2020 roku

Kapituła postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2020 otrzyma:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Uzasadnienie

Kapituła pragnie przypomnieć pełną heroizmu i konsekwencji wielką historię walki przed czterdziestu laty z komunistami o prawo rolników do zrzeszania się i o godność mieszkańców wsi. Po powstaniu „Solidarności” w sierpniu 1980 r. niezależne organizacje chłopskie przez dziewięć miesięcy musiały z wielką determinacją walczyć o rejestrację NSZZ RI „Solidarność”.

Stało się to 12 maja 1981 r.

Kapituła przyznając Nagrodę przypomina również rolę Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego. Bez Jego wsparcia i nacisków na komunistyczne władze – w połączeniu z odwagą tysięcy chłopów polskich – powstanie NSZZ RI „Solidarność” byłoby niemożliwe.

Należy także przypomnieć i chylić głowę przed często zapomnianymi bohaterami tej historii z wszystkich regionów Polski. Walka o Związek pełna była ofiar.

Uznanie należy się również kapłanom, szczególnie z parafii wiejskich , którzy wspierali i towarzyszyli niezależnym organizacjom rolników , tak w czasie legalnej jak i podziemnej działalności.

Kapituła przyznając Nagrodę doceniła , że Związek rolników zarówno w stanie wojennym, po nim jak i w wolnej Polsce stawiał trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę polskiej ziemi, tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości – na pierwszym miejscu w swej codziennej aktywności.

Związek zawsze uważał, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego Niepodległości. Kapituła uznała, że to również należy uhonorować.

Kapituła wysoko oceniła, że w swej czterdziestoletniej historii NSZZ RI „Solidarność” był i jest Związkiem, który walcząc o prawa rolników jednocześnie nie bał się zmian, uczestniczył w przemianach w Polsce i jednoczącej się Europie. Członkowie Związku są świadomi swej odpowiedzialności za oddaną do zagospodarowania ziemię, za siłę rodziny i kraju.

Patron Nagrody ks. bp. Roman Andrzejewski, długoletni Krajowy Duszpasterz Rolników przez lata towarzyszył i wspierał rolniczą „Solidarność”. Nauczał oraz kształcił przez sieć katolickich uniwersytetów ludowych, rozwój wydawnictw i czytelnictwa na wsi. Tym bardziej pamięć tego związku i wzajemnego szacunku upoważnia Kapitułę do decyzji przyznającej Nagrodę Jego imienia Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Rolników Indywidualnych „Solidarność”