Fundacja Solidarna Wieś

O. dr Stanisław Jaromi OFM Conv

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2015

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia w dniu 7 listopada 2015 r. Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2015

o. dr. Stanisławowi Jaromi OFM Conv.

Przewodniczącemu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu /REFA/

Uzasadnienie

Kapituła uznała, że o. dr Stanisław Jaromi zasługuje na honor Nagrody szczególnie:

– za organizację i prowadzenie Stowarzyszenia Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu jako głosu ekologów w Kościele katolickim oraz głosu chrześcijan wśród ekologów. Tym samym daje dowód, że troska o zasoby naturalne ziemi nie może być utożsamiana z jedną ideologią i zawłaszczana przez politykę.

– za propagowanie nauczania Ojca św. Franciszka zawartego w encyklice „Laudatio si” i ukazywanie jej pełnego wymiaru.

– za budowę wspólnoty mieszkańców wsi i miast Polski i Europy angażujących się jako chrześcijanie w rozwiązywanie problemów, które stwarza kryzys ekologiczny.

– za wysiłek edukacyjny na rzecz rozwoju w Polsce rodzinnych gospodarstw rolnych jako gwarantów najbliższej naturze przedsiębiorczości i zabezpieczenia żywnościowego kraju.

O. Stanisław Jaromi jest zaliczany do grona wytrwałych wychowawców młodych ludzi, którzy – jak on – uznają, że „polska wieś jest wyjątkowa” i warto upowszechniać to przekonanie także wśród polityków. Jest to zgodne z nauczaniem Patrona Nagrody, ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Kapituła jest w pełni przekonana, że dr. Stanisław Jaromi i Jego działalność zasługują na wyróżnienie, które jest także wyrazem szacunku dla wszystkich zaangażowanych w rozwój Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.