Fundacja Solidarna Wieś

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2018

Uchwała

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r. i z 28 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 27 października 2018 roku

Kapituła postanowiła, że piętnasta Nagroda im. ks.bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2018 – gdy obchodzone jest 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – winna mieć specjalny wymiar. Zatem uhonorowano:

Państwowy Zespół Ludowy Piesni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Sprzyja tej decyzji także fakt, że Zespól „Mazowsze”, w tymże jubileuszowym roku obchodzi 70 lecie swojego istnienia.

Uzasadnienie

Kapituła nie miała trudności, by znaleźć uzasadnienie dla swego postanowienia. Całokształt działalności i dokonań „Mazowsza” zasługuje na najwyższą ocenę. Warto wymienić jednak kilka powodów, dla których Zespół – zdaniem kapituły Nagrody – szczególnie zasługuje na wyróżnienie.

Po pierwsze: „Mazowsze” przypomina, że polska kultura ludowa, tradycja, przywiązanie do ziemi i czerpanie sił z wiary ojców było tym co przed stu laty odrodziło Polskę niepodległą. Dzisiaj natomiast pomaga wzmacniać tożsamość narodu.

Po drugie: „Mazowsze” niosło te prawdy także w czasach gdy były one skazywane na niepamięć, gdy z nimi walczono. W czasach komunizmu Zespół nie musiał demonstrować – jego istnienie i twórcze działanie samo przez się było demonstracją! Demonstracją sztuki wolnej i inspiracją dla spontanicznych działań. Demonstracją dumy i honoru rolników.

Po trzecie: „Mazowsze” jest instytucją, która jak żadna, przez lata, trwale i z uporem niosła i niesie przesłanie o wspólnocie Polaków na całym świecie. Zespół nazwano najlepszym ambasadorem Polski. Zespół pomagał i pomaga utrzymać więź naszych rodaków z językiem, kulturą ojczystą i krajem.

Patron Nagrody, ks. bp Roman Andrzejewski nauczał, że tożsamości Polaków w Europie strzec mają wytrwale ludzie kultury. Są wychowawcami narodu. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego realizuje to zadanie i w pełni zasługuje na najwyższe honory.