Fundacja Solidarna Wieś

Prof. dr. hab. Alojzy Szymański

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2014

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia w dniu 4 października 2014 r., Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2014

Prof. dr. hab. Alojzemu Szymańskiemu

Jego Magnificencji Rektorowi
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Uzasadnienie

Patron Nagrody wskazywał, by: „wspierać aktywność rolników, a nie bezradność. Uczyć mądrego i twórczego działania”. Biorąc to pod uwagę Kapituła uznała, że są jednoznaczne powody, by uhonorować w roku 2014 prof. Alojzego Szymańskiego.

Za konsekwentne kierowanie uczelnią w duchu tradycji nakazującej troskę o wszechstronny rozwój wsi i budzenie miłości do ziemi.

Za wskazywanie młodym ludziom, że wiedza, intelekt i postawa moralna były i zawsze będą najwyższymi wartościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kapituła docenia, że uczelnia kierowana jest zgodnie z wartościami, a nie poddawana eksperymentom niszczącym tradycję. Kapituła wyraża wdzięczność, że Laureat, pracownicy i studenci pamiętają, doceniają i uznają za swój drogowskaz nauki pozostawione przez św. Jana Pawła II w czasie odbioru tytułu doktora honoris causa SGGW w 2002 roku.

Prof. Alojzy Szymański wspiera rozwój nowoczesnych gospodarstw rodzinnych. Uważa, że poprzez ich rozwój należy kształtować rolnictwo. Umożliwia kontakt z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Kapituła doceniła także wkład Laureata w rozwój i modernizację SGGW. Czynił to jako prorektor do spraw rozwoju, a następnie jako jej rektor. Uczelnia znalazła się w gronie nowoczesnych uniwersytetów przyrodniczych o międzynarodowym prestiżu. Szczyci się słusznie tytułem najbardziej innowacyjnej i kreatywnej wyższej szkoły w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.

Przyznając rektorowi SGGW Nagrodę w czasie gdy obchodzi ona jubileusz 200-lat istnienia – Kapituła tym samym pragnie uszanować pracę i zaangażowanie całej wspólnoty uczelnianej.

Prof. Alojzy Szymański jest nie tylko wykładowcą i menedżerem, ale cenionym, naukowym autorytetem w dziedzinie geotechniki i geoinżynierii. Jest dowodem na ścisły związek spraw rolnictwa i przemysłu; teorii i praktyki; problemów wsi i miast.

Kapituła wymienia tylko niektóre powody dla których uznała, że Laureat w pełni zasługuje na tytuł osoby szczególnie oddanej idei rozwoju gospodarczego i kulturalnego polskiego rolnictwa, wsi i małych ojczyzn. Dzięki pracy i działalności takich osób jak prof. Alojzy Szymański wzrasta również poczucie godności rolników i godności ich pracy.