Fundacja Solidarna Wieś

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017

Uchwała

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 28 października 2017 r. Kapituła postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017 otrzyma:

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, zastępca dyrektora do spraw naukowo-badawczych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Uzasadnienie

Kapituła postanowiła uhonorować naukowca, którego prace dotyczące ochrony lasów przed szkodnikami, ochrony bioróżnorodności owadów i badanie roli kornika drukarza w ekosystemach leśnych przyczyniają się do rozwoju polskiej myśli ochrony przyrody oraz budowy polskiego modelu leśnictwa.

Uhonorowano także aktywność społeczną Laureata, zarówno w kraju jak i Europie. Widać to szczególnie w dyskusjach o gospodarce leśnej i ochronie Puszczy Białowieskiej. Z wielką konsekwencją i odwagą Laureat broni rozumu i naukowej wiedzy, nie poddaje się emocjonalnym i propagandowym argumentom i ocenom. Tym samym oddaje cześć i wspomaga ciężką pracę i zaangażowanie rzeszy leśników dbających o wzorowy stan polskich lasów.

Przez osobę prof. Jacka Hilszczańskiego Kapituła jednocześnie wyraża uznanie dla wszystkich naukowców, wychowawców i pracowników na co dzień tworzących światową markę polskich lasów. Jest także świadomy, że troska o stan lasów jest związana z prawami rolników i mieszkańców okolicznych wiosek i osad.

Patron Nagrody ks. bp Roman Andrzejewski nauczał, że ochrona przyrody, uprawa ziemi, dbanie o zasoby lasów maja wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny oraz moralny. Kapituła uznała że prof. dr hab. Jacek Hilszczański w pełni zasługuje na uhonorowanie.