Fundacja Solidarna Wieś

Roman Kluska

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2011

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z dnia 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia w dniu 5 listopada 2011 r. Kapituła postanowiła jednogłośnie, że Nagrodę im ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2011 otrzyma

PAN ROMAN KLUSKA

Uzasadnienie

Kapituła postanowiła uhonorować aktywnego i konsekwentnego propagatora, ale również praktyka, rozwoju produkcji zdrowej żywności, szczególnie na trudnych terenach górskich. Swoją działalnością przyczynia się do aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. Codzienna praca Pana Romana Kluski dowodzi, że jest to możliwe przy wykorzystaniu możliwości natury , bez sięgania po niebezpieczne metody genetycznego modyfikowania.

Doceniono także zaangażowanie społeczne Laureata. Wnosi On wartości etyczne w życie ekonomiczne.

Produkcja zdrowej żywności wymaga zwiększonej troski o harmonijne połączenie ekonomii z szacunkiem dla środowiska naturalnego. Pan Roman Kluska potrafi też trafnie ocenić i wyrazić różnice między zdrową ekologią, która nie blokuje rozwoju cywilizacyjnego, a ekologią niegodziwą. Ta druga, to czerpanie korzyści z przemysłu ekologicznego. Sprowadza się głównie do akcji spektakularnych, reklamowanych przez media, ale w istocie szkodzących człowiekowi.

Na swojej drodze Laureat spotykał bariery, które pokonywał z determinacją i odwagą. Działaniem dowodzi, że postęp i rozwój kraju jest możliwy jedynie w warunkach wolności gospodarowania, także w rolnictwie, gdy prywatna własność jest nastawiona na cele społeczne. Możliwe jest to w państwie prawa, którego instytucje służą obywatelom, i nie są narzędziem represji.

Laureat jest przykładem jak wielką wartością jest własność ziemi i możliwość powrotu do jej zagospodarowania w momentach życiowo trudnych. Patron Nagrody ks. bp Roman Andrzejewski nauczał: „Utrzymać ziemię, wiarę i polskość”. Laureat postępuje zgodnie z tym wskazaniem.

Kapituła wymienia tylko niektóre z wielu powodów , które uzasadniają, że Pan Roman Kluska w pełni zasługuje na uznanie Go za godnego nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju rolnictwa i produkcji rolnej w Polsce 2011 roku.