Strona główna » Sławomir Siwek - Przewodniczący Rady Fundacji

Sławomir Siwek - Przewodniczący Rady Fundacji

ur. 1950 r. w Warszawie. Rodzice: Aleksander i Zofia. Dzieciństwo do matury spędził w Rykach. Po ukończeniu w 1975 r. studiów w SGPiS w Warszawie pracował jako dziennikarz w „Słowie Powszechnym”. W 1980 roku zakłada w wydawnictwie prasowym PAX „Solidarność” i zostaje Przewodniczącym Komisji Zakładowej. W 1981 r. z rekomendacji związku zostaje naczelnym redaktorem Ilustrowanego Tygodnika Katolików „Zorza”, członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. wyrzucony z pracy. Znalazł zatrudnienie jako z-ca red. nacz. miesięcznika oo. Pallotynów „Królów Apostołów”. Jednocześnie rozpoczął współpracę z Biurem Prasowym Episkopatu Polski. Po powstaniu Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej został jego rzecznikiem prasowym. Do 1989 r. doradca w Sekretariacie Episkopatu Polski, odpowiadał m.in. za kontakty między prasa katolicką w Polsce i za granica. Publikował w „Przeglądzie Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, „Niedzieli”, „Tygodniku Powszechnym” i innych pismach katolickich. Prowadził polską redakcję periodyku „Znaki Czasu” wydawanego przez Prymasa Polski w Wiedniu. Współautor kilku zbiorów reportaży, książki dokumentującej projekt Fundacji Rolniczej /pomoc Kościoła dla polskiego rolnictwa w latach 1981-1987/. Laureat nagród dziennikarskich oraz Nagrody im W. Pietrzaka.

W 1988 r. zostaje członkiem Prezydium i skarbnikiem Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”.

W 1989 r. jako red. naczelny organizuje tygodnik „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Rok później tworzy Tygodnik Rolników „Obserwator”. W 1990 r. współzałożyciel i wiceprezes Porozumienia Centrum. W 1991 r. z-ca szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, sekretarz stanu. Poseł na Sejm I kadencji z okręgu zamojsko-chełmskiego, delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1993 r. wycofuje się z czynnego uprawiania polityki.

Współzałożyciel, pierwszy prezes Zarządu i członek rad Fundacji Prasowej Solidarności oraz Fundacji „Solidarna Wieś”. Od 1996 do 2006 roku prezes zarządu Wydawnictwa TR „Obserwator”.

W latach 2006-2009 członek zarządu TVP SA. W lipcu 2009 wybrany przez radę nadzorcza na prezesa TVP SA, jednak sąd rejonowy pod naciskiem Ministra Skarbu odmówił wpisu do KRS. Powodem była chęć dokonania zmian w kierownictwie mediów publicznych przez nowy rząd koalicji PO-PSL.

Od 2010 r. przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”. Członek Kapituły Nagrody im bp Romana Andrzejewskiego.

"W latach 2018 - 2019 był doradcą Marszałka Sejmu RP. W latach 2017 - 2020 - przewodniczący Rady Programowej TVP SA".

Odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, za działalność państwową i publiczną"; Krzyżem Zasługi za działalność wydawniczą po 1989 r., Medalem 30-lecia NSZZ RJ "Solidarność" i odznaką Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla rolnictwa” za 2016 rok.

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl