Strona główna » Aktualności

Aktualności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa najlepiej oceniony wśród instytucji rolnych w badaniu „Polska wieś i rolnictwo 2023”

 

 

 


KOWR zmienia polskie rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja powstała 1 września 2017 roku po to, aby zmieniać polską wieś i rolnictwo. Realizuje ponad 60 zadań. Dotyczą one m.in.: gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transferu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, stabilizacji rynków rolnych, zwiększania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą.


 


 


KOWR wspiera najuboższych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 skierowany do osób najbardziej potrzebujących w kraju. W każdym z siedmiu podprogramów POPŻ udział brało ok. 1,5 mln osób.


Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW na lata 2014-2020. Nabór odbywa się w trybie ciągłym, a to oznacza, że w razie potrzeby rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o tę formę pomocy.


Grupy producentów, czyli razem po sukces


 

Do 30 grudnia 2022 r. można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Warto, bo razem można obniżyć koszty produkcji, skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi, łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.

 


Po raz drugi w tym roku można się ubiegać o zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt

1 grudnia rozpoczął się drugi w 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

W grudniu po pieniądze z PROW

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają cztery nabory wniosków o wsparcie finansowane z PROW 2014-2020. Jeszcze w grudniu ARiMR uruchomi kolejne dwa.

 

Wsparcie dla małych przetwórców i RHD

 

Od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska są przyjmowane do 31 grudnia 2021 r.  Nabór odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

KOMUNIKAT

    

    Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, w czasie dorocznego posiedzenia w rezydencji ks. bp. Alojzego Orszulika SAC w Łowiczu – uznała, że przypadająca na rok 100-lecia Niepodległości Polski, 2018 r. , Nagroda powinna mieć specjalny wymiar. Postanowiono zatem uhonorować:

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

    Zespół „Mazowsze” nie wymaga przedstawiania. Jego zasługi dla rozsławienia polskiej kultury ludowej w kraju i na całym świecie są ogromne. Zespół w 2018r. obchodził 70-ą rocznice istnienia.

     Kapituła wysoko oceniła, że przez cały ten okres , szczególnie w czasach panowania komunizmu, swym działaniem Zespół przypominał rolę tradycji i siłę polskiej wsi oraz prywatnego rolnictwa w utrzymaniu polskości i umiłowania małych ojczyzn. „Mazowsze” jest dowodem, że kultura ludowa jest mocno zakorzeniona w tradycji prywatnej gospodarki rodzinnej. Zespól inspirował podobne inicjatywy powstające na polskiej wsi w sposób spontaniczny i wolny.

     Kapituła doceniła również rolę jaką „Mazowsze” odegrało i odgrywa w utrzymaniu związku Polonii z krajem pochodzenia. Miało to szczególne znaczenie po II wojnie światowej kiedy Polonia i emigracja polityczna nie chciały utrzymywać kontaktów z instytucjami państwa PRL. „Mazowsze” spełniało rolę ambasadora Polski i pomostu łączącego z Ojczyzną. Pomagało i czyni to dzisiaj, podtrzymywać więż z językiem i kulturą polską.

     Nagroda za 2018 rok, fundowana przez Fundację „Solidarna Wieś”, została przyznana po raz 15-ty. Dotychczas otrzymali ją: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria J. Radomska, ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski, ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp. Alojzy Orszulik SAC, dr. Maria J. Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher, ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr. Stanisław Jaromi OFM Conv. ks. prał. Kazimierz Kaczor, prof. Jacek Hilszczański.

     Tradycyjnie wręczenie tej prestiżowej Nagrody nastąpi w lutym 2019 roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

 

Ks. bp Alojzy Orszulik

Honorowy Przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek

Przewodniczący Rady Fundacji

Warszawa - Łowicz 3.11.2018r.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

35 lat NSZZ „Solidarność” RI

Sławomir Siwek odznaczony


     „Solidarność” Rolników Indywidualnych obchodzi w 2016 roku 35-o lecie swojej rejestracji.

     Z tej okazji odbyły się w Warszawie centralne obchody rocznicy. W czasie okolicznościowej konferencji grono osób szczególnie zasłużonych dla Związku zostało uhonorowanych odznaczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związkowymi.

     Wśród wyróżnionych znalazł się przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś” Sławomir Siwek.

     Z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

     Przewodniczący „Solidarności” RI, senator Jerzy Chróścikowski wręczył złotą odznakę „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” RI.

     Sławomir Siwek komentował, że są to dla niego szczególnie miłe wyróżnienia, bowiem z niezależnym ruchem ludowym, następnie z rolniczą „Solidarnością” czuje się mocno związany od czasu walki z komunistami o legalizację jej działalności i przez cały okres stanu wojennego i później. Był i jest osobą wspomagającą Związek.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl