Strona główna » Polecamy

Polecamy

 

     Sławomir Siwek, „Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski. Przebieg prac, dokumenty w latach 1981-1990”. Wyd. Biblioteka „Obserwatora”, Apostolicum Warszawa 2016 ISBN 83-913145-4-5

     Pełny zbiór dokumentów. Także dokumenty dotąd niepublikowane. Kulisy podejmowanych decyzji. Historia ostatnich dziesięciu lat stosunków Kościół -komunistyczne państwo polskie. Lekcja pozostawiona przez życie Prymasa Polski Józefa kard. Glempa i działalność Prymasowskiej Rady Społecznej w latach 1981-1990.

     Dziś możemy stwierdzić, że ówczesne wspólne działania prowadziły do autentycznego odrodzenia, do przewartościowania postaw i nawyków, do zwycięstwa nad strachem i zwątpieniem.
+ Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Zamówienie do wysyłki pocztowej za zaliczeniem pocztowym w wydawnictwie: Air Link Sp. z o.o. ul. Juliusza Kossaka 10, 01-576 Warszawa, e-mail: airlink@wp.pl Cena 40 zł.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 „List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”


 

Wydawnictwo w formie broszury z komentarzem ks. bp. Romana Andrzejewskiego

 

Wołanie Krajowego Duszpasterza Rolników o obronę polskiej wsi i rolnictwa” Bp. Roman Andrzejewski

Wystąpienie ks. bp. Romana Andrzejewskiego w obronie polskiej wsi i rolnictwa na Konfrencji nt. „Polska wieś wobec wyzwań integracji europejskiej” zorganizowanej w dniach 7-8 czerwca 2000 roku w Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie.

 

Fundacja Rolnicza” Sławomir Siwek


 

Historia nigdy nie ujawniona! Dokumenty nigdy nie publikowane!

Negocjacje Kościoła z rządem PRL w latach 1981-1987. Uruchomienie wielkiego programu pomocy demokratycznego świata dla polskiego rolnictwa władze zablokowały. Inaczej być nie mogło – komunizm był niereformowalny.

Jest to zatem historia ostatniej, wielkiej kompromitacji komunizmu w Polsce...

  

Listy do moich rolników” Bp Roman Andrzejewski

 

Zbiór listów skierowanych do rolników przez bp. Romana Andrzejewskiego, Krajowego Duszpasterza Rolników, publikowanych w latach 1990-2001 w Tygodniku Rolników „Obserwator”.

 

...listy, listy do rolników, listy skierowane do moich bliskich osób, listy jako rozmowy z nieobecnymi, którym chciałem przekazać swoje myśli i odczucia na aktualne sprawy w Kościele i w Ojczyźnie ...”

Bp. Roman Andrzejewski

 

Czas przełomu” Bp Alojzy Orszulik SAC

 

Wybór notatek i innych dokumentów z archiwum ks. bp. Alojzego Orszulika SAC i Sekretariatu Episkopatu Polski.

...Dotyczą historii ostatnich lat panowania komunizmu w Polsce i wpływu Kościoła na zmiany w Polsce w okresie stanu wojennego w 1981 roku po okres „okrągłego stołu” w 1989 roku...

...Notatki bp. Orszulika, bezpośredniego świadka i uczestnika tamtych zdarzeń, nie zostały spisane na okoliczność tej książki. Powstawały na gorąco. Stąd nie kryją emocji, ukazują przeżycia, opisują atmosferę ówczesnego czasu. Nie poddano ich „obróbce” redakcyjnej, która mogłaby zniszczyć wymowę tego, czego dotyczą...”

Od wydawców

 

Książki można zamawiać listownie, faxem lub e-mailem:

Fundacja „Solidarna Wieś”

ul.  Juliusza Kossaka 10

01-576 Warszawa;

fax 22 628 46 61; e-mail: airlink@wp.pl.

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym.

Cena 20 zł + koszty przesyłki


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl