Strona główna » Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

 Ustanowiona 21 maja 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś”.

Coroczna nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona, by honorować osoby, za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Aktywna postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy, możliwej w każdych warunkach, zgodnej ze wskazaniami nauczania społecznego Kościoła. Fundator nagrody pragnie, aby praca laureatów nie była zapomniana.

Na nagrodę składa się dyplom, statuetka projektu Pawła Szcześniaka i nagroda pieniężna.

Wręczana jest w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w lutym każdego roku, w dniu imienin Patrona Nagrody.

Decyzję o wyborze laureata podejmuje – zwykle jednomyślnie – Kapituła w składzie:

Laureaci


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl