Strona główna » Marek Dziubek

Marek Dziubek

 ur. 18 III 1959 w Częstochowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydz. Zootechniki (1984).

1984-1987 pracownik Instytutu Hodowli Zwierząt AR, 1987-1989 Zakładu Eksportu Zwierząt Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Częstochowa-Rząsawa w Częstochowie. 1978-1980 współpracownik SKS w Krakowie, kolporter. 1979-1980 współpracownik Krzysztofa Biało przy tworzeniu grupy czytelników pism niezależnych w Częstochowie. W 1979 uczestnik akcji plakatowej w Krakowie w rocznicę Marca ‘68.

Od X 1980 członek NZS, współzałożyciel NZS na AR, w 1981 członek Zarządu Wydziałowego i Zarządu Uczelnianego; w II i XI-XII 1981 uczestnik strajków okupacyjnych na AR. Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych w Krakowie i Częstochowie, oblewał czerwoną farbą plakaty WRON, 16 XII kolporter (wraz z Tomaszem Rauchem) ulotek z Huty im. Lenina i krakowskiego MPK w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 29 XII rozlepiał w Częstochowie własnoręcznie wykonane zawiadomienia o procesie K. Biało, M. Magiery i A. Woźnickiej. Od II 1982 współredaktor i organizator druku podziemnego biuletynu „Hejnał” (od XI 1982-1984 jako „Z Ukrycia”). 1983-1985 członek OKOR, współpracownik Józefa Barana; współorganizator (wraz z K. Biało) spotkań samokształceniowych, kolporter podziemnego pisma „Solidarność Rolników” w Duszpasterstwie Rolników w parafii św. Barbary w Częstochowie, w parafii Najświętszego Pana Jezusa w Rększowicach i w klasztorze oo. Paulinów w Leśniowie. 1987-1993 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania, w 1988 współzałożyciel Koła w Częstochowie, 1989-1993 członek Zarządu; 1988-1993 współzałożyciel Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego, 1988-1992 członek Zarządu, w 1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie.

W 1989 współzałożyciel Regionalnego KO w Częstochowie, 1989-1990 współzałożyciel Częstochowskiego KO. 1989-1991 poseł RP z listy KO„S”, członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji ds. Ordynacji Wyborczej, Komisji ds. Łączności z Zagranicą, Komisji Obrony Narodowej, członek Zarządu OKP, szef Klubu PC. 1990-1993 w PC, współzałożyciel PC, szef Koła PC, członek Zarządu OKP, szef Klubu PC; 1991-1993 poseł RP z listy POC, szef Klubu Parlamentarnego PC. 1990-1995 współpracownik „Gazety Częstochowskiej”. W 1991 współorganizator konferencji Biznes Centrum w Częstochowie, w 1992 inspirator nadania statusu szkoły wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, 1992-1994 członek jej Rady Programowej. 1993-1994 kierownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w likwidacji w Częstochowie, 1994-1995 dyr. ds. marketingu Konsorcjum Badawczo-Rozwojowego Polimax tamże, 1995-1996 gł. specjalista ds. marketingu Korporacji Gospodarczej Częstochowa SA, 1996-1997 dyr. Word Light, 1997-1998 dziennikarz „Tygodnika Rolniczego Obserwator”. 1997-2000 współorganizator nagrody Laury Umiejętności Województwa Częstochowskiego. Od 1997 współpracownik TVP, w 2008 pomysłodawca i współscenarzysta cyklu „Nasza ziemia”. 1998-2000 doradca wojewody częstochowskiego. Od 2000 pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Częstochowie, 2000-2001 z-ca dyr., 2007-2008 p.o. dyr. Od 2000 członek Rady Fundacji Solidarna Wieś, od 2000 członek kapituły Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego. Od 2007 współpracownik TVP, w 2008 pomysłodawca i współscenarzysta cyklu „Nasza ziemia”.

Żródło: www.encyklopedia-solidarniości.pl

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl