Strona główna » Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

2017

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 28 października 2017 r. Kapituła postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017 otrzyma:

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, zastępca dyrektora do spraw naukowo-badawczych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Uzasadnienie

Kapituła postanowiła uhonorować naukowca, którego prace dotyczące ochrony lasów przed szkodnikami, ochrony bioróżnorodności owadów i badanie roli kornika drukarza w ekosystemach leśnych przyczyniają się do rozwoju polskiej myśli ochrony przyrody oraz budowy polskiego modelu leśnictwa.

Uhonorowano także aktywność społeczną Laureata, zarówno w kraju jak i Europie. Widać to szczególnie w dyskusjach o gospodarce leśnej i ochronie Puszczy Białowieskiej. Z wielką konsekwencją i odwagą Laureat broni rozumu i naukowej wiedzy, nie poddaje się emocjonalnym i propagandowym argumentom i ocenom. Tym samym oddaje cześć i wspomaga ciężką pracę i zaangażowanie rzeszy leśników dbających o wzorowy stan polskich lasów.

Przez osobę prof. Jacka Hilszczańskiego Kapituła jednocześnie wyraża uznanie dla wszystkich naukowców, wychowawców i pracowników na co dzień tworzących światową markę polskich lasów. Jest także świadomy, że troska o stan lasów jest związana z prawami rolników i mieszkańców okolicznych wiosek i osad.

Patron Nagrody ks. bp Roman Andrzejewski nauczał, że ochrona przyrody, uprawa ziemi, dbanie o zasoby lasów maja wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny oraz moralny. Kapituła uznała że prof. dr hab. Jacek Hilszczański w pełni zasługuje na uhonorowanie.

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl