Strona główna » Ks. bp Alojzy Orszulik SAC

Ks. bp Alojzy Orszulik SAC

2008

Uchwała

 


 

UCHWAŁA

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego


 

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 18 października 2008 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać

Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2008


 

księdzu biskupowi seniorowi Alojzemu Orszulikowi SAC


 


 

Uzasadnienie

 

Wśród wielu innych zasług w całym życiu i działalności bp. Alojzego Orszulika Kapituła szczególnie dostrzegła działania wspomagające trwałość rodzinnego rolnictwa w Polsce, rozwój społeczny i gospodarczy wsi i mieszkańców terenów rolniczych oraz pomoc w zdobywaniu praw obywatelskich przez rolników. W ostatniej dekadzie panowania komunizmu w Polsce.

Po pierwsze, postanowiono uhonorować pracę przy boku Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1980 – 1981 na rzecz pierwszej legalizacji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Po drugie, postanowiono uhonorować olbrzymią pracę pełnomocnika Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa w negocjacjach z władzami PRL na rzecz uruchomienia Fundacji Rolniczej – wielkiego projektu pomocy wolnych krajów Zachodu dla polskich rolników w latach 1981 – 1987. Ta aktywność ks. Alojzego Orszulika utrwalała nadzieję wsi polskiej i pozwalała przetrwać ciemną noc stanu wojennego i ostatnie lata komunizmu. Inicjatywa Fundacji Rolniczej obnażyła ostateczną kompromitację ideologii tak zwanej socjalistycznej ekonomii i komunistycznej gospodarki.

Po trzecie, Kapituła honoruje – przez pamięć osoby patrona Nagrody, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników – zdecydowaną postawę ks. Alojzego Orszulika w obronie więzionych w stanie wojennym działaczy NSZZ „Solidarność” RI oraz powstałego w 1982 r. Duszpasterstwa Rolników. Czynił to w czasie obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz w licznych interwencjach bezpośrednich u władz politycznych i policyjnych ówczesnej Polski.

Po czwarte, Kapituła pragnie przypomnieć, w dwudziestą rocznicę przygotowań i obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, rolę ks. Alojzego Orszulika w odzyskaniu przez rolników polskich prawa do zrzeszania się w stowarzyszenia i związki zawodowe. On bowiem konsekwentnie tej sprawy pilnował i o to prawo występował.

Kapituła Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego uznała, że są to najważniejsze, pośród wielu powodów, dla których olbrzymia praca bp. Alojzego Orszulika na rzecz polskich rolników, w całym Jego życiu, powinna zostać szczególnie doceniona.

Kapituła przyznała Nagrodę za rok 2008 jednomyślnie. Laureat, będąc Honorowym Przewodniczącym Kapituły – w głosowaniu nie uczestniczył.

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl