Strona główna » Prof. Andrzej Stelmachowski

Prof. Andrzej Stelmachowski

2004

Uchwała

 

UCHWAŁA

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego


 

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 4 grudnia 2004 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać

Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2004


 

panu profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu


 

Uzasadnienie

  

Prof. Andrzej Stelmachowski całym swoim aktywnym życiem świadczył, że sprawy rozwoju rolnictwa w Polsce są Mu szczególnie bliskie. Uważał też, że nawet w trudnych czasach rolnicy powinni kierować się zasadą pozytywnego myślenia i aktywności zarówno w codziennej pracy, jak i podnoszeniu swych kwalifikacji.

Prof. Andrzej Stelmachowski swymi działaniami zarówno jako naukowiec jak i działacz społeczny i polityczny – dawał przykład takiego myślenia. Wspominamy tu szczególnie Jego udział w tworzeniu NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz kościelnej „Fundacji Rolniczej” u schyłku komunizmu w Polsce.

Prof. Stelmachowski był także związany z rozwojem Duszpasterstwa Rolników w Polsce, z pracą formacyjną wśród mieszkańców wsi i małych miast. Kształcił pokolenia młodych ludzi, przygotowując ich do pracy dla wspólnego dobra Polski.

To wszystko powodowało wzrost świadomości patriotycznej rolników, utwierdzając ich poczucie związków z Polską i „małymi ojczyznami”. Obecna jego aktywność jako prezesa Wspólnoty Polskiej rozciągnęła idee, którym służy, także na środowiska rolników polskich żyjących poza Ojczyzną, szczególnie na wschodzie Europy.

Całokształt działalności prof. Andrzeja Stelmachowskiego jest zgodny z nauczaniem Patrona Nagrody, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, bpa Romana Andrzejewskiego.

Kapituła przyznała nagrodę jednomyślnie.

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl