Strona główna » NSZZ RI "Solidarność"

NSZZ RI "Solidarność"

2020

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 roku i z 28 maja 2004 roku, w czasie posiedzenia w dniu 24 października 2020 roku

Kapituła postanowiła, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2020 otrzyma:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Uzasadnienie

Kapituła pragnie przypomnieć pełną heroizmu i konsekwencji wielką historię walki przed czterdziestu laty z komunistami o prawo rolników do zrzeszania się i o godność mieszkańców wsi. Po powstaniu „Solidarności” w sierpniu 1980 r. niezależne organizacje chłopskie przez dziewięć miesięcy musiały z wielką determinacją walczyć o rejestrację NSZZ RI „Solidarność”.

Stało się to 12 maja 1981 r.

Kapituła przyznając Nagrodę przypomina również rolę Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego. Bez Jego wsparcia i nacisków na komunistyczne władze – w połączeniu z odwagą tysięcy chłopów polskich – powstanie NSZZ RI „Solidarność” byłoby niemożliwe.

Należy także przypomnieć i chylić głowę przed często zapomnianymi bohaterami tej historii z wszystkich regionów Polski. Walka o Związek pełna była ofiar.

Uznanie należy się również kapłanom, szczególnie z parafii wiejskich , którzy wspierali i towarzyszyli niezależnym organizacjom rolników , tak w czasie legalnej jak i podziemnej działalności.

Kapituła przyznając Nagrodę doceniła , że Związek rolników zarówno w stanie wojennym, po nim jak i w wolnej Polsce stawiał trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę polskiej ziemi, tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości – na pierwszym miejscu w swej codziennej aktywności.

Związek zawsze uważał, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego Niepodległości. Kapituła uznała, że to również należy uhonorować.

Kapituła wysoko oceniła, że w swej czterdziestoletniej historii NSZZ RI „Solidarność” był i jest Związkiem, który walcząc o prawa rolników jednocześnie nie bał się zmian, uczestniczył w przemianach w Polsce i jednoczącej się Europie. Członkowie Związku są świadomi swej odpowiedzialności za oddaną do zagospodarowania ziemię, za siłę rodziny i kraju.

Patron Nagrody ks. bp. Roman Andrzejewski, długoletni Krajowy Duszpasterz Rolników przez lata towarzyszył i wspierał rolniczą „Solidarność”. Nauczał oraz kształcił przez sieć katolickich uniwersytetów ludowych, rozwój wydawnictw i czytelnictwa na wsi. Tym bardziej pamięć tego związku i wzajemnego szacunku upoważnia Kapitułę do decyzji przyznającej Nagrodę Jego imienia Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl