Strona główna » Ks. prał. Bogusław Bijak

Ks. prał. Bogusław Bijak

2007

Uchwała

 


 

UCHWAŁA

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego


 

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 15 grudnia 2007 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać

Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2007


 

ks. prał. Bogusławowi Bijakowi


 

Uzasadnienie

 

 

Kapituła Nagrody swoją decyzją chciała uhonorować długoletnią, wytrwałą działalność duszpasterską i społeczną ks. Bogusława Bijaka na rzecz rozwoju ruchu ludowego w Polsce. Tak w wymiarze duchowym, religijnym jak i społecznym oraz politycznym; szczególnie w okresie panowania komunizmu i walki o odzyskanie niepodległości. Swoją aktywną pracę w tym kierunku ks. Bogusław Bijak rozpoczął tuż po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1956 r. I prowadzi ją nieprzerwanie do dzisiaj, także w wolnej Polsce.

Przyznając tę Nagrodę, Kapituła wzięła pod uwagę przede wszystkim:

  • wspieranie i opiekę jaką roztaczał nad podziemną działalnością PSL „mikołajczykowskiego” jako kapelan Batalionów Chłopskich,

  • wspieranie niezależnej działalności rolników, która przyczyniła się do powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych w 1981 roku,

  • stworzenie warunków dla spotkania ruchów ludowych nielegalnych i funkcjonujących oficjalnie, wszędzie tam, gdzie służyć to miało rozwojowi wsi – tym samym wypełniał rolę Asystenta Ruchu Ludowego, powołanego w 1978 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego,

  • aktywne zaangażowanie w organizację pierwszych Dożynek Jasnogórskich w
    1982 r., które stały się fundamentem decyzji Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Episkopatu Polski powołującej Duszpasterstwo Rolników,

  • aktywny udział w tworzeniu programu i struktury organizacyjnej zarówno diecezjalnych jak i parafialnych grup Duszpasterstwa Rolników oraz Katolickich Uniwersytetów Ludowych – szczególnie w okresie gdy Krajowym Duszpasterzem Rolników był patron Nagrody, bp Roman Andrzejewski.

Przyznając Nagrodę za rok 2007 ks. prał. Bogusławowi Bijakowi – Kapituła uznała, że będzie to także po 25 latach oddaniem honoru wielkiej rzeszy aktywnych Kapłanów – duszpasterzy rolników, rolników zaangażowanych w powstanie i istnienie „Solidarności” na wsi oraz tym wszystkim, którzy w ramach Duszpasterstwa Rolników i Katolickich Uniwersytetów Ludowych pogłębiali swą wiedzę i doświadczenie dla rozwoju terenów wiejskich i rolnictwa w Polsce.

Decyzja Kapituły była jednomyślna.

 

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl