Strona główna » Ks. Ireneusz Juszczyński

Ks. Ireneusz Juszczyński

urodził się 25.09.1948 r. w Smarglinie. Rodzice: Andrzej i Genowefa. Znanym Przodkiem był Andrzej Małkowski, twórca harcerstwa w II RP.

Wykształcenie: 1966 matura w LO im. Wł. Łokietka w Radziejowie na Kujawach, 1966-1972 studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 1972 święcenia kapłańskie, 1976-1978 studia i dyplom magistra z zakresu teologii biblijnej na KUL, 2002-2005 studia podyplomowe i licencjat oraz studia doktoranckie z zakresu teologii duchowości na UMK w Toruniu.

Praca Duszpasterska: 1972-1974 wikariusz w parafii w Cholewo, 1974-1976 wikariusz w parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie, 1976-1978 wikariusz w parafii pw. Św. Mikołaja w Koninie, 1978-1979 wikariusz w parafii w Ślesinie, 1979-1983 wikariusz w parafii w Ciechocinku, 1983-1986 wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, 1986-1993 proboszcz w parafii w Dębach Szlacheckich, 1993-1999 proboszcz w parafii w Grzegorzewie, od 1999 proboszcz w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim. w latach 1973. i 1991 r. duszpasterz oazowy i młodzieży. W 1992-2006 diecezjalny duszpasterz rolników i dyrektor Uniwersytetu Ludowego w diecezji włocławskiej. Od 1999-2009 dziekan dekanatu brzeskiego, od 1996 asystent krajowy Katolickiego Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi i Małych Miast.

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku związany z opozycją antykomunistyczną, zwłaszcza w trakcie pobytu w Ciechocinku i Sieradzu. Nieformalny duszpasterz "Solidarności"; od 1986 związany z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Poza podstawowymi obowiązkami wynikającymi z posługi duszpasterskiej aktywny działacz społeczny na rzecz lokalnej społeczności i środowiska kulturalnego.

Odznaczony medalem Solidarności za zasługi w walce o niepodległość Polski i prawa człowieka w latach 1981-1989.

Wydawca gazety "Siew Brzeski". Budowniczy kościoła cmentarnego i plebanii w Dębach Szlacheckich. Mocno zaangażowany w życie rolników; badacz naukowy socjologiczno-kulturowych zjawisk zachodzących na wsi, obyczajowości i życia codziennego rolników. Autor kilkudziesięciu artykułów religijnych i o tematyce społecznej w prasie lokalnej. Odznaczony godnością prałata papieskiego (kapelan papieski). Hobby: ogród, numizmatyka, życie wsi.

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl