Strona główna » O. dr. Stanisław Jaromi OFM Conv

O. dr. Stanisław Jaromi OFM Conv

2015

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś” z 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia w dniu 7 listopada 2015 r. Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2015

o. dr. Stanisławowi Jaromi OFM Conv.

Przewodniczącemu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu /REFA/

Uzasadnienie

Kapituła uznała, że o. dr Stanisław Jaromi zasługuje na honor Nagrody szczególnie:

- za organizację i prowadzenie Stowarzyszenia Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu jako głosu ekologów w Kościele katolickim oraz głosu chrześcijan wśród ekologów. Tym samym daje dowód, że troska o zasoby naturalne ziemi nie może być utożsamiana z jedną ideologią i zawłaszczana przez politykę.

- za propagowanie nauczania Ojca św. Franciszka zawartego w encyklice „Laudatio si” i ukazywanie jej pełnego wymiaru.

- za budowę wspólnoty mieszkańców wsi i miast Polski i Europy angażujących się jako chrześcijanie w rozwiązywanie problemów, które stwarza kryzys ekologiczny.

- za wysiłek edukacyjny na rzecz rozwoju w Polsce rodzinnych gospodarstw rolnych jako gwarantów najbliższej naturze przedsiębiorczości i zabezpieczenia żywnościowego kraju.

O. Stanisław Jaromi jest zaliczany do grona wytrwałych wychowawców młodych ludzi, którzy – jak on – uznają, że „polska wieś jest wyjątkowa” i warto upowszechniać to przekonanie także wśród polityków. Jest to zgodne z nauczaniem Patrona Nagrody, ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Kapituła jest w pełni przekonana, że dr. Stanisław Jaromi i Jego działalność zasługują na wyróżnienie, które jest także wyrazem szacunku dla wszystkich zaangażowanych w rozwój Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu

Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl