Fundacja Solidarna Wieś

List gratulacyjny Prezydenta RP do ks. prałata Czesława Sadłowskiego

Publikujemy treść listu:

Udostępnij artykuł: