Fundacja Solidarna Wieś

Po raz drugi w tym roku można się ubiegać o zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt

1 grudnia rozpoczął się drugi w 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Salmonella kojarzona jest najczęściej z drobiem. Ta powszechnie występująca w środowisku bakteria zagraża jednak również innym zwierzętom. Wywoływana przez nią salmonelloza to choroba, na wypadek wystąpienia której ubezpieczać się mogą rolnicy. Zachętą dla świadomych dotkliwych konsekwencji wynikających z wykrycia zakażenia w gospodarstwie jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020 działanie „Zarządzanie ryzykiem”. Ogłoszony został kolejny nabór w ramach tego wsparcia, a cały budżet na nie wynosi 108 mln euro.

Dofinansowanie to może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną i posiadają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę bądź chów tych zwierząt. By móc stać się beneficjentem tej pomocy, należy mieć podpisaną umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, z której wynika, że ubezpieczono co najmniej:

  • 1000 sztuk drobiu (kurcząt, gęsi i indyków rzeźnych, drobiu nieśnego);
  • 4 sztuki bydła;
  • 14 sztuk świń.

Zainteresowany tym dofinansowaniem nie może również korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia. Istotne jest też, by umowa ubezpieczenia nie obejmowała okresu przed 1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana będzie w formie 70 proc. dopłaty do opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 procent.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest standardowo w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru – oczywiście pod warunkiem braku konieczności uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień. Natomiast wypłata następuje w terminie 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” można składać od 1 do 30 grudnia 2022 roku w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Wnioski można również wysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Udostępnij artykuł: