Fundacja Solidarna Wieś

Grupy producentów, czyli razem po sukces

Do 30 grudnia 2022 r. można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Warto, bo razem można obniżyć koszty produkcji, skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi, łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.

KORZYŚCI Z DZIAŁANIA W GRUPIE

Duży może więcej – to główny argument przemawiający za zrzeszaniem się rolników w grupy producentów. Współpraca ma wiele zalet. Po pierwsze, zrzeszeni rolnicy mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych, jednorodnych partii towaru – zarówno pod względem odmiany, jak również jakości, sposobu produkcji i przygotowania do handlu. Po drugie, działanie zespołowe ułatwia sprzedaż produktów, uzyskiwanie za nie wyższych cen, negocjowanie korzystniejszych warunków kontraktów. Po trzecie, po połączeniu kapitałów producenci mogą wspólnie inwestować i razem zakupić potrzebną infrastrukturę, np. obiekty do przechowywania czy przygotowania produktów rolnych do handlu. Po czwarte, taka kooperacja pozwala obniżyć koszty produkcji, np. przez wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń, hurtowe, czyli tańsze, zakupy środków do produkcji rolnej. Po piąte, grupa ma większy potencjał w organizowaniu kampanii promocyjnych wpływających na kreowanie marki wytwarzanych przez nią produktów i zwiększanie ich wartości handlowej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów z 2004 roku. Wsparcie nie jest skierowane do producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym w oddziale regionalnym ARiMR. Dopiero wówczas grupa lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej. Co istotne, od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego biznesplanu.

FORMA ORAZ WYSOKOŚCI UDZIELANEJ POMOCY

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Są to roczne płatności, które wynoszą: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

O dofinansowanie grupy lub organizacje producentów mogą ubiegać się do 30 grudnia 2022 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Można je również nadać w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

Udostępnij artykuł: